با نفت چه کرده ایم ؟

در این جلسه که توسط خانم دکتر هاشمی در هفته ی پژوهش برگزار شد اساتید زیادی شرکت کردند همچنین دکتر شمس ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب نیز حضور داشتند .  
این جلسه با حضور دو تن از چهرهای مطرح جناب آقای دکتر دهباشی و جناب آقای دکتر ترکان آغاز گردید . جناب آقای دهباشی مقداری از مصاحبه هایشان را نمایش دادند و جناب آقای ترکان در مورد نفت و اقتصاد و دوره های ریاست جمهوری صحبت نمودند . 
انجمن علمی علوم سیاسی به درخواست سرکار خانم دکتر هاشمی مدیریت سالن و هماهنگی ها را به عهده داشتنند و جناب آقای حسین آقا محمدی از اعضای انجمن علمی علوم سیاسی مجری برنامه بودند . همچنین جناب آقای دکتر دهقان ریاست محترم دانشکده حقوق علوم سیاسی و اقتصاد هم سخنرانی نمودنند و به مهمانان خوش آمد گفتنند .

 

/ 0 نظر / 42 بازدید