جلسه چهارم انجمن علوم سیاسی

این جلسه در روز چهارشنبه 92/08/15 در ساعت 12/20 آغاز شد این جلسه با سخنان ریس انجمن آغاز گردید و موارد مورد بحث بوجه انجمن ، نشریه و امکانات انجمن بود .

به پیشنهاد ریس انجمن برای پست نایب ریس رای گیری انجام گردید که به اتفاق آرا خانم فائقی به عنوان نایب ریس انتخاب گردید مبحث بعدی انتخاب آقای حاجی جعفر به عنوان مسئول سایت و خبرنگار و عکاس بود که به اتفاق آرا انتخاب گردیدند در ادامه جلسه موضوع عضوگیری مطرح گردید تا مراحل ثبت نام دوستاران علاقمند در رشته علوم سیاسی برای ثبت نام فراهم گردد مسئولین ثبت نام خانم فائقی و آقایان توللی و حاجی جعفر میباشد .

این جلسه در انتها با صلواتی برمحمد و آل محمد خاتمه یافت .

/ 0 نظر / 20 بازدید