گشایش انجمن علوم سیاسی

سلامی به گرمی خورشید تیر ماه به تمامی دوستان عزیز تهران جنوب

بس از تلاش های بسیار و با کمک دوستان انجمن علوم سیاسی که حدود دوسال دست از فعالیت کشیده بود دوباره فعالیت خود را آغاز نمود و در راستای ارتباط موثر بین دانشجویان و دانشگاه قدم برداشته است از همینجا از تمامی دوستانی که در این امر مهم ما را یاری نموده اند تشکر نموده و کمال قدردانی را داریم .
جا دارد در این جا از برخی از اساتید که ما را راهنمایی و هدایت کردند تشکر و قدردانی کنیم .

جناب آقای دکتر شمس           

                                     

                               رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

جناب آقای دکتر مرتضوی اصل 

                                    

                              مدیر پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

جناب آقای دکتر دهقانی        

      

                                   

                               رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب

جناب آقای دکتر آب نیکی

                              

                            مدیر پژوهشی دانشکده حقوق و علوم سیاسی واحد تهران جنوب

جناب آقای مهندس اسلامی

                                 

                            مسئول راه اندازی و پیگیری انجمن ها

 

/ 0 نظر / 25 بازدید